Haptonomie

Het gevoel als fundament

Je gevoel vormt de basis tot contact. Voelen betekent in contact treden. Het woord ‘con-tact’ is daar ook van afgeleid: ‘con’ staat voor samen en ‘tact’ staat voor gevoel. Contact betekent dus letterlijk samen-voelen. Je lichaam is daarin het gevoelsorgaan bij uitstek. Tastend en voelend krijgen we weet van de wereld om ons heen. Voelen richt zich ook naar binnen. Je ervaart dan wat er bij je leeft en wie je zelf bent.

Het ont-moeten-de contact is het contact waarin het gevoelscontact een onderling contact wordt. Haptonomie is de wetenschap van het affectieve contact en richt zich op de ontplooiing van dit gevoelscontact.

Gevoel en verstand                                                                                                            

Het gevoel is wat anders dan het verstand. Voelen is lichamelijk ervaren; een luisteren en een stilstaan bij. Het gevoel duldt geen sturing. Een actie gestuurd vanuit het verstand ziet er echter totaal anders uit dan dat deze geleid wordt door het gevoel.         Binnen het gevoelscontact ontstaat harmonie; bewegingen krijgen gratie, het lichaam verzacht, weet te voegen naar en in te spelen op.

Sluiten gevoel en verstand elkaar dan uit ? Nee.

Wanneer je echter teveel in het hoofd zit, sluit je het gevoel uit en als mens verhard je. Het gevoel daarentegen sluit het verstand in en dat doet je verzachten in je omgang en ook in je denken.

Wanneer je samen met iemand oploopt kom je vaak in een zelfde tred terecht, zonder dat je je hoeft aan te passen of je best te doen. Lichamelijk voelend stem je als vanzelfsprekend op elkaar af. Ga je dit samen oplopen echter met je verstand aansturen dan merk je direct het ongemak.

Het gevoelscontact                                                                                                         

Het gevoelscontact is wat anders dan het verstandelijk verstaan. Het onderlinge gevoelscontact biedt ruimte voor het gevoel van de ander en het raakt de ander in zijn gevoel. De ander wordt gezien en erkend in wie hij/zij is. En dat wordt altijd als goed ervaren.

Er wordt echter veel gepraat vanuit gevoelens en daarin zijn we al dan niet begripvol naar elkaar. Het gevoelscontact heeft niet zoveel woorden nodig: je weet je geraakt en gezien door de ander. Dat ontroert, verblijdt en werkt bevestigend.

Het liefdescontact                                                                                                           

Het liefdescontact is een verdere vervolmaking van het gevoelscontact. Wanneer het gevoel te zeer naar de achtergrond is verdrongen, maar ook wanneer gevoelens de regie over het gevoel hebben gekregen, blokkeert dat een verdere groei van het liefdesleven. Het liefdesleven vraagt namelijk om een uitgebalanceerd gevoelscontact om tot een elkaar bevestigende en bevredigende lichamelijke intimiteit te kunnen komen.